Představujeme se

Aktuality

3.12.2016
Akualizace stránek - přidán rozvrh hodin pro rok 2016-2017, akualizace úřední desky a školské rady.
14.2.2016
Přidány nové fotky do sekce Fotogalerie.
28.12.2015
Nová telefonní čísla zveřejněna v sekci Úřední deska (Čísla jsou funkční od začátku ledna).

Naše základní škola patří ke školám málotřídním se dvěma třídami, které navštěvují žáci pěti ročníků. Nachází se v klidné oblasti Červeného Kostelce - části Olešnice. Je to škola rodinného typu s individuálním přístupem ke každému žákovi. Z okolních obcí k nám dojíždějí i žáci se zdravotními problémy (astma, diabetes, epilepsie apod.). Malý kolektiv žáků nám umožňuje se těmto dětem více věnovat a naopak děti s malým sebevědomím se lépe přizpůsobují školnímu prostředí. Také na děti s vývojovými poruchami učení a chování má malý kolektiv a individuální péče učitelů dobrý vliv.

Při škole pracuje jedno oddělení školní družiny, kam mají možnost docházet žáci všech ročníků.

Na škole pracují zájmové kroužky, děti tak mohou hrát na flétnu, sportovat, získávat poznatky o přírodě. Někteří navštěvují také hodiny náboženství. Ve volném čase je pro žáky zpřístupněna počítačová učebna, kde mohou procvičovat probrané učivo nebo vyhledávat informace na internetu.

Součástí naší školy je i jednotřídní mateřská škola, která sídlí v budově naproti škole. Zde se nachází i školní jídelna, kam dochází žáci základní školy na obědy.